داستان ملک نعمان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق و شکسته نستعلیق سده ۱۴ق دارای ۴۱۸ برگ ۱۸ سطری کاغذ فرنگی جلد تیماج قهوه ای ضربی زرکوب مقوائی داستان ملک نعمان : (ف) افسانه ای است درباره فرزند پادشاه چین که ملک نعمان نام داشت.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۱/۰۰۱
موضوع اثر : داستانهای چینی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج ضربی زرکوب،
تکنیک : دست نویس، ضربی، زرکوب ، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان