داستان شمس‌الدین و نورالدین پسران وزیر پادشاه مصر (ف) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق و شکسته نستعلیق سده ۱۴ق دارای ۴۱۸ برگ ۱۸ سطری کاغذ فرنگی جلد تیماج قهوه ای ضربی زرکوب مقوائی جلد تیماج قهوه ای ضربی زرکوب مقوائیداستان شمس الدین و نور الدین پسران وزیر پادشاه مصر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۱/۰۰۳
موضوع اثر : داستانهای تاریخی مصر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج زرکوب ساده،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی، زرکوب،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان