قصیده ظهوری (قصیده یاد شده) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۵۷/۰۸۰
پدید آورندگان : محمدابراهیم گوهری (گردآورنده) ظهوری (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی- قرن؟
تاریخ خلق : ۱۳۰۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان