کتاب الوصیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ با تاریخ ۱۲۶۵ در پایان نسخه دارایی ۲۳۲ برگ ۲۴ سطری کاغذ فرنگی جلد تیماج قهوه ای مقوایی در کیمیا و کیمیا کاری در چهار فصل از جابر بن حیان
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۵/۰۱۴
پدید آورندگان : جابر بن حیان صوفی (مؤلف)
موضوع اثر : کیمیا و کیمیاگری
تاریخ خلق : ۱۲۶۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان