رسالة فی قاعدة نفی‌الضرر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ کاغذ فرنگی جلد تیماج قهوه ای لائی این رساله درباره فقه از شیخ مرتضی انصاری است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۷۹/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن محمدتقی درزابی (کاتب) شیخ مرتضی انصاری (مؤلف)
موضوع اثر : قاعده لاضرر
تاریخ خلق : ۱۲۸۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان