خطوط [مرقع]: ‎۱ [یک] قطعه نستعلیق چلیپا و سطر صفویه

نظر شما:

یک قعطه نستعلیق چلیپا و سطر عالی با مثلث های تذهیب
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۲/۰۰۶
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مقوایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان