خطوط [مرقع]: مورب‌نویسی شکسته قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اشعاری به فارسی از مولانا و .. به خط شکسته نستعلیق مورب یا چلیپا
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۲/۰۰۹
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی -- ایران
تاریخ خلق : رمضان ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مقوایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان