خطوط [مرقع]: قطعه شکسته درشت ممتاز سبک دوره قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قطعه خط شکسته درشت
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۲/۰۰۸
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی -- ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مقوایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان