مرقع اشعار ناصرالدین شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۰۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد علی المنشی الشیرازی (خوشنویس) ناصرالدین شاه قاجار شاه ایران (شاعر)
موضوع اثر : اشعار ناصرالدین شاه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ شمعی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان