فرامین قاجار [مرقع]: ‎۱ [یک] قطعه نسخ ممتاز قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز به صورت چلیپا ۱۵ سطر حاشیه با دو کاغذ ابر و باد مختلف
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۵/۰۱۰
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی -- ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مقوایی، مقوایی با روکش چرم و مخمل،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ابر و باد ،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان