فرامین قاجار [مرقع]: اعلام عدم وصول چند جلد کتاب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق اعلام عدم وصول چند جلد کتاب در جدول تذهیب شده و دارای مهر ولیعهد با تاریخ ۱۲۸۷
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۵/۰۰۳
موضوع اثر : مرقعات- فرمان‌ها و احکام
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۲۸۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مقوایی، مقوایی با روکش مخمل،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان