الکافی صفویه

نظر شما:

خط نسخ کاغذ نخودی آهارمهره جلد گالینگور،عطف و گوشه چرم قهوه ای این نسخه، یک دوره حدیث شیعه که محمد بن یعقوب کلینی آن را در قرن ۴ق گردآورده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۴۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن یعقوب کلینی (مؤلف) اسماعیل‌بن مظفر دماوندی (کاتب)
موضوع اثر : احادیث شیعه -- قرن ‎۴ق
تاریخ خلق : ۱۰۸۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره، گالینگور نو، چرم قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، دست ساز آهار مهره،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : حدیث, خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان