زادالمعاد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط :نستعلیق کاغذ: فرنگی نخودی آهارمهره جلد: تیماج مشکی ضربی با ترنج و سرترنج این اثر ،کتابی در دعا که محمدباقر بن محمدتقی مجلسی آن را تالیف کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۷۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقربن محمدتقی مجلسی (مؤلف) الله‌ویردی‌بن محمد سردرودی (کاتب)
موضوع اثر : دعاها- زیارتنامه‌ها
تاریخ خلق : ۴ رمضان ۱۲۴۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی نخودی آهارمهره، ترنج و سرترنج ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان