رساله در جفر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ سده ۱۴ق کاغذ صنعتی نخودی مهره شده جلد گالینگور آبی ، عطف چرم سبز این نسخه، رساله ای کوتاه در علم جفر به عربی که مولفش ناشناس است.مبحث این اثر در علم حروف علم جفر است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۸۸/۰۰۱
موضوع اثر : جفر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ صنعتی مهره‌شده، گالینگور آبی، چرم سبز،
تکنیک : دست نویس، صنعتی نخودی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان