رساله در جفر

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۸۸/۰۰۱
موضوع اثر : جفر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
برچسب‌ها :