رساله در جفر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ فرنگی آهارمهره جلد تیماج عنابی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۹۵/۰۰۱
موضوع اثر : جفر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ صنعتی آهارمهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهار مهره،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان