رساله در جفر

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۹۵/۰۰۱
موضوع اثر : جفر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : فستقی
برچسب‌ها :