بیان جواب استماعی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ فرنگی آهارمهره جلد میشن عنابی دارای ترنج و سرترنج
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۹۵/۰۰۳
موضوع اثر : جفر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ صنعتی آهارمهره، میشن قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره، ترنج و سرترنج ضربی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان