بیان جواب استماعی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۹۵/۰۰۳
موضوع اثر : جفر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : فستقی
برچسب‌ها :