ساخت اکسیر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق سده ۱۳ق کاغذ فرنگی نخودی آهارمهره جلد میشن قهوه ای رساله حاضر، در چند برگ درباره ساخت اکسیر با این عناوین فصل در پیدا کردن ماده اکسیر در موالید ثلاثه فصل در پیدا کردن دهن مارج حار و رطب فصل در تحلیل عناصر ماده قابل فصل در تحقیق این که قوای سته مذکوره در این ماده و جوهر موجود است یا نه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۹۴/۰۰۴
موضوع اثر : کیمیا و کیمیاگری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره ته‌نقش‌دار روسی، میشن قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، فرنگی نخودی آهارمهره، ترنج و سرترنج ضربی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان