رباعی درباره ‎۴ رکن کبریت احمر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق سده ۱۴ق کاغذ فرنگی نخودی روس جلد میشن قهوه ای دارای ترنج و سرترنج نسخه حاضر، رباعیی درباره چهار رکن کبریت احمر است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۹۴/۰۰۳
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره ته‌نقش‌دار روسی، میشن قهوه ای،
تکنیک : دست نویس، فرنگی نخودی آهارمهره،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان