قاعده جواب و سؤال از جفر جامع مرتضوی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۸۸/۰۰۲
موضوع اثر : جفر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
برچسب‌ها :