قاعده جواب و سؤال از جفر جامع مرتضوی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ صنعتی نخودی جلد گالینگور آبی، عطف چرم سبز این اثر نسخه ای به شیوه سوال و جواب که از جفر جامع مرتضوی گرفته شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۸۸/۰۰۲
موضوع اثر : جفر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ صنعتی مهره‌ شده، گالینگور آبی، چرم سبز،
تکنیک : دست نویس، صنعتی نخودی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان