قلمدان رزمی افشاریه

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری، دارای رقم وتاریخ و مهر مقواکار تزیینات اثر به شکل افقی و با موضوع جنگ چالداران است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۵۵
پدید آورندگان : محمد باقر (قلمدان نگار)
موضوع اثر : جنگ چالدران
تاریخ خلق : ۱۱۶۱ قمری (قرن ۱۲)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان