قلمدان منظره پردازی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری با رقم و تاریخ"عباس شیرازی-۱۲۸۹" فاقد مهر مقواکار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۶۷
پدید آورندگان : عباس شیرازی (نگارگر)
موضوع اثر : منظره پردازی
تاریخ خلق : ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ​پرداز
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان