قلمدان

نظر شما:

قلمدان منظره پردازی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۸۵
موضوع اثر : منظره پردازی
رنگ : -
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ