کاسه

نظر شما:

کاسه مسی دارای تزئینات قلمزنی در بیرون آن و لبه کاسه دارای یک حاشیه با نقوش گل وبرگ است. دارای ۶ قاب دور کاسه هر کدام با تزئینات متفاوت و در پایین آن قسمتی باریک مانند پایه کاسه دیده میشود.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۷.۰۰۰۰۱
موضوع اثر : ظروف
رنگ : -
ابعاد : قطر (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :