رونوشت نامه پهلوی

نظر شما:

رونوشت مجموعه نامه هایی از تجارتخانه برادران حکیم زاده در کرمانشاه به افراد و موسسات گوناگون پیرامون برخی امور مربوط به تجارتخانه از جمله کالا، نامه نگاری با بانک ها و برخی وزارت خانه ها و غیره به تاریخ ۱۳۱۳ش و خط تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۸۹۵
موضوع اثر : تجارتخانه برادران حکیم زاده
تاریخ خلق : ۱۳۱۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : محمد رضا قدیمی
برچسب‌ها : نفت, تهران, پارچه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان