۹۰۰۰ ریالی حکیم ناصر خسرو قبادیانی جمهوری اسلامی

نظر شما:

۹۰۰۰ ریالی حکیم ناصر خسرو قبادیانی با تصویرحکیم ناصر خسرو قبادیانی
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۰.۰۲۹۷۸
پدید آورندگان : علی اکبر نصرابادی (طراح)
موضوع اثر : تصویرحکیم ناصر خسرو قبادیانی
تاریخ خلق : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : چاپ , کاغذ