نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی حاجی محمد حسین کازرونی از اصفهان به اداره تحدید تریاک پیرامون لزوم حضور آقا محمد کاظم هنرکار در اداره مذکور به تاریخ ۱۳۳۱ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۱۴
موضوع اثر : نامه ی حاجی محمد حسین کازرونی از اصفهان به اداره تحدید تریاک
تاریخ خلق : ۱۹ رجب ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : کیوان بخشی
برچسب‌ها : قاجاریه, برات
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان