یادداشت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یادداشتی پیرامون تفصیل تنخواهی که آقا میرزا نصرالله از بابت وجه باغ و مزرعه خریداری نموده از ورثه آقا میرزا فتح اله پرداخت نموده است به تاریخ ۱۲۹۸ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و دو مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۴۵۴
موضوع اثر : تفصیل تنخواه
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۲۹۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان