نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی ابراهیم بوشهری به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون فروش زدو و ثعلب به تاریخ ۱۳۳۴ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۰۵۳
موضوع اثر : نامه ی ابراهیم بوشهری به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۱۴ صفر ۱۳۳۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان