صورتحساب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت‌حساب خرید پارچه از کمپانی داود ساسون و شرکاء توسط حاجی سیدحسین تاجربهبهانی به تاریخ ۱۹۱۴تا۱۹۱۷م.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۱۹۷
موضوع اثر : صورت‌حساب خرید پارچه از کمپانی داود ساسون و شرکاء
تاریخ خلق : از ۱۹۱۴ میلادی (قرن ۲۰) تا ۱۹۱۷ میلادی (قرن ۲۰)
رنگ : آبی
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : قاجاریه, پارچه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان