صورتحساب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورتحساب های اجناس سید حسین تاجر بهبهانی از طرف کمپانی داود ساسون و شرکاء به تاریخ های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۵۹۸
موضوع اثر : صورتحساب های اجناس سید حسین تاجر بهبهانی از طرف کمپانی داود ساسون و شرکاء
تاریخ خلق : از ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : پارچه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان