نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه عبدالرضا تاجر تبریزی از قم به کمپانی مسعودیه در اصفهان درخصوص ارسال برات و وجه به کاشان به تاریخ ۱۳۲۰.
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۷۵۸
موضوع اثر : نامه عبدالرضا تاجر تبریزی از قم به کمپانی مسعودیه در اصفهان
تاریخ خلق : ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان