نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاجی لطف‌علی تاجر صراف‌تبریزی به کمپانی مسعودیه در اصفهان در خصوص فروش پارچه و شمع و معاملات برواتی با کمپانی مذکور به تاریخ ۱۳۲۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۷۶۵
موضوع اثر : نامه حاجی لطف‌علی تاجر صراف‌تبریزی به کمپانی مسعودیه در اصفهان
تاریخ خلق : ۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : برات, پارچه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان