قبض رسیداز معتمدالسلطان از بابت فروش ملک به تاریخ ۱۳۰۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض دریافت وجه توسط علی از معتمدالسلطان از بابت فروش ملک به تاریخ ۱۳۰۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۹۷
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : ۲۳ ذیحجه ۱۳۰۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : دانگ, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان