نامه محمدکاظم به حاج حسین ملک درباره موضوعات مختلف ۱۳۲۴ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار به حسین ملک درباره اصف الدوله و تصرف املاک ملک التجار در خراسان. مالیات بر املاک ملک التجار/ دستورات پزشکی به پسرش و ... ۱۳۲۴ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۷۰۵
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : از ۲ ذیحجه ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان