وقفنامه مدرسه امامیه کازون شیراز از اماموردی بیگ ۱۰۹۴ صفویه

وقفنامه مدرسه امامیه محله درب کازرون شیراز از امام وردی بیگ ۱۰۹۴ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۷۹۰
موضوع اثر : وقف مدرسه
تاریخ خلق : ۱۰۹۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : کرم
جنس : کاغذ دست ساز ، دست ساز،
ابعاد : طول (۵ متر و ۸۱ سانتیمتر) عرض (۳۷ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، معرفی قدیمی ترین سند موسسه کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۹۲ ، از صفحه ۱۵۱ تا صفحه ۱۵۸
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان