اشیاء پیشنهادی

استدلال

شرح آداب البحث والمناظرة شمس الدین سمرقندی (عربی)

 • دوره تاریخی: نامعلوم
 • شمس‌الدین محمد سمرقندی
فارسی-- انشاء و تمرین-- قرن ‎۹ق

مناظرالانشاء (فارسی)

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمودبن محمد خواجه جهان
 اثبات خلافت علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول

مناظرةالاحسائی و الهروی (عربی)

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمدبن زین‌الدین ابن‌ابی‌جمهور
دفاعیه‌ها و ردیه‌های شیعه/احتجاجات شیعه

مناظرةالجباعی مع العالم‌السنی (عربی)

 • دوره تاریخی: صفویه
 • حسین جبل عاملی
هندسه اقلیدسی

تحریر کتاب المناظر لاقلیدس هو اربع و ستون شکلا

 • دوره تاریخی: تیموریان (گورکانیان)
 • منصور معین
استدلال/ مناظره‌ها

شرح آداب‌البحث و المناظر للایجی،

 • دوره تاریخی: افشاریه
 • میرزا محمدسعیدبن ملا خلیل عرب شروانی محمد حنفی رومی تبریزی
استدلال/ مناظره‌ها/ منطق

آداب بحث و مناظره به فارسی

 • دوره تاریخی: زندیه
 • خواجه حسن‌شاه بقال میرزا محمدسعیدبن ملا خلیل عرب شروانی
استدلال- مناظره‌ها

آداب البحث و المناظره

 • دوره تاریخی: زندیه
 • فخرالدین حسینی استرآبادی میرزا محمدسعیدبن ملا خلیل عرب شروانی
استدلال- مناظره‌ها

آداب المتعلمین یا جهة الوحدة بین المتعملین

 • دوره تاریخی: زندیه
 • میرزا محمد سعید بن ملا خلیل عرب شیروانی
علم/ ثروت

طیف‌الخیال فی مناظرةالعلم و المال

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدمؤمن‌بن محمدقاسم جزائری شیرازی
استدلال/ منطق

آداب البحث و المناظره

 • دوره تاریخی: صفویه
 • شمس الدین محمد سمرقندی
شیعه/ احتجاجات/ مناظره‌ها

مناظرة عزالدین حسین عاملی

 • دوره تاریخی: افشاریه
 • نورمحمدبن محمد تبریزی عزالدین حسین عاملی
شیعه/ مناظره‌ها

کیفیة مناظرته مع علماء الهند به عربی،

 • دوره تاریخی: صفویه
 • نورمحمدبن محمد مراغی
تاریخ/ داستان پیامبران

ازهار بستان الناظرین فی اخبار الاولین والاخرین

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • بدرالدین فخاوی یمنی عباس بن سید علی بن نورالدین موسوی مکی شامی عاملی
ابن‌مالک، محمدبن محمد. خلاصةالالفیه/ نقد و تفسیر/ زبان عربی/ صرف و نحو

شرح الخلاصةالالفیة

 • دوره تاریخی: ترکمانان قراقویونلو
 • ابن ناظر بدرالدین ابوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن مالک
منطق/استدلال

آداب مناظره

 • دوره تاریخی: صفویه
 • علی‌بن شعبان رومی علائی
 احتجاجات شیعه/محمد بن زین الدین بن ابی جمهور

المناظرات

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمدبن زین الدین بن ابی جمهور
استدلال

آداب بحث و مناظره

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • سید علی‌بن محمد بخاری ملک شاه‌بن ملک محمد

نظر شما: