وقف نامه

​از مهم‌ترین اسناد شرعی و عملی است حقوقی که شخص به‌موجب آن مالی را از مالکیت خود خارج می‌کند و از هرگونه نقل و انتقال قراری و عهدی مصون نگه می‌دارد و منافع آن را در امور خیریه و خداپسندانه به‌طور دائم به جریان می‌اندازد. کسی که مال خود را وقف می‌کند واقف و کسی که منافع وقف برای او قرار داده می‌شود موقوف علیه، موردی که وقف می‌شود عین موقوفه و کسی را که واقف برای مدیریت عین موقوفه و تحصیل منافع و اجرای نیات معین می‌کند، متولی گویند و کسی را که واقف برای نظارت بر کار متولی تعیین می‌کند، ناظر گویند. موقوفات ازنظر و جهت و مصرف دو نوع‌اند، عام و خاص که گاه می‌توانند توأمان باشند. وقف فروخته نمی‌شود و به ارث نیز نمی‌رسد.۱​


۱​- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما: