فرمان شاه عباس ثانی صفوی درباره دریافت وجوهات نقدی وجنسی و صرف آن برای تفنگچیان قلعه قندهار ۱۰۷۴ق. صفویه

نظر شما:

فرمان شاه عباس دوم : به میرزا بدیع الزمان ومیرزا ابراهیم در مورد دریافت جنسی ونقدی وجوهات ..... وصرف آن جهت مواجب تفنگچیان ومستحفظین قلعه قندهار (رمضان ۱۰۷۴ق)
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۸۰۶
پدید آورندگان : شاه عباس دوم (صادرکننده)
موضوع اثر : دریافت جنسی ونقدی وجوهات
تاریخ خلق : ۱۰۷۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره، دست ساز آهار مهره،
ابعاد : طول (۵۲ سانتیمتر) عرض (۲۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : مایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۰
برچسب‌ها : صفویه, فرمان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان