سکه مسی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۶۶۷
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان