درهم احمد بن ابوسعید تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه درهم احمد بن ابوسعید تیموری
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۰۵
تاریخ خلق : از ۸۷۲ قمری (قرن ۹) تا ۸۹۹ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان