سکه فلوس صفوی صفویه

نظر شما:

سکه فلوس صفوی ضرب کاشان
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۴
تاریخ خلق : از ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰) تا ۱۱۶۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۵ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان