سکه نقره سلطان شیخ اویس آل جلایر آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره سلطان شیخ اویس آل جلایر
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۰۷
تاریخ خلق : از ۷۵۷ قمری (قرن ۸) تا ۷۷۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان