سکه نقره آل بویه عضد الدوله ابوشجاع آل بویه (بوییان)

نظر شما:

سکه نقره عضد الدوله ابوشجاع ضرب شیراز
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۲۵
تاریخ خلق : ۳۶۲ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آل بویه
دوره تاریخی آل بویه (بوییان) روی بر خط زمان