سکه آلیاژ مس احتمالا تیموری یا آل مظفر تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه آلیاژ مس احتمالا تیموری یا آل مظفر
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۰۹
رنگ : برنجی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان