سکه مسی تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه مسی تیموری (احتمالا ۸۲۸ ه.ق) ضرب شیخ کبیر
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۰۰
تاریخ خلق : ۸۲۸ قمری (قرن ۹)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان