درهم حمران بن ابان ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه: نیم تنه معمول پادشاه ساسانی ، نیم رخ به سمت راست. شاه باریش و موی آراسته، گوشواره، گردنبند،تاجی با دو نوار جواهرنشان ، کرسی گنبدی کنگره دار ... پشت سکه:آتشدانی با آتش افروخته در مرکز،دو نفر به حالت تمام رخ ایستاد در کنار آتشدان (دو ملازم). بالای سر ملازم راست یک هلال و بالای سر ملازم سمت چپ یک ستاره قرار دارد...
شماره اموال : ۳۰۰۳.۰۶.۰۰۰۱۷
موضوع اثر : سکه نقره عرب ساسانی
تاریخ خلق : ۶۹۱ میلادی (قرن ۶)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان