درهم نقره عبدالرحمن بن محمد (ابن الاشعث) ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره عرب ساسانی عبدالرحمن بن محمد (ابن الاشعث) روی سکه : نیم تنه معمول پادشاه ساسانی ، نیم رخ به سمت راست .شاه با ریش و موی آراسته گوشواره، گردنبند، تاجی با دو نوار روی پیشانی ، کرسی گنبدی کنگره دار که کنگره میانی تمام رخ و کنگره عقبی نیم رخ نشان داده شده اند . محوری از میانه تاج به سمت بالا رفته که در وسط دو بال رفته که در وسط دو بال در راس هلال ماه و ستاره دارد.دو ردیف حاشیه با سه علامت در ساعات ۳،۶،۹ در اطراف تصویر مرکزی نوشته پشت سکه:آتشدانی با اتش افروخته در مرکز،
شماره اموال : ۳۰۰۳.۰۶.۰۰۰۲۱
موضوع اثر : سکه نقره عرب ساسانی
تاریخ خلق : میلادی (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان