سکه نقره استاتر اسپندوس یونان

نظر شما:

سکه نقره استاتر اسپندوس یونان - ۳۰۰ - ۴۲۵ ق.م این سکه متعلق به قبیله اسپندوس از سرزمین یونان باستان است.
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۴۶
موضوع اثر : استاتر اسپندوس
تاریخ خلق : از ۴۲۵ قبل از میلاد (قرن ۵) تا ۳۰۰ قبل از میلاد (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :