سکه طلا کوشانی کوشانیان

نظر شما:

سکه طلا کوشانی روی سکه : شخص ایستاده با تاج میله ای با چنگک سه سر در دست چپ و میله ی دیگری در دست راست دارد و تاجی بر سر گذاشته است و نوشته پشت سکه : شخصی با تاجی بر سر نشسته بر روی گاو
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۱۱۵
رنگ : طلایی
ابعاد : قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : طلا