چهار درهمی نقره بلاش پنجم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

چهار درهمی نقره بلاش پنجم اشکانی (۲۰۷/۲۰۸-۲۲۱/۲۲ میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۸۸.۱۸
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۲۵۶
تاریخ خلق : از ۲۰۷ میلادی (قرن ۳) تا ۲۲۲ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان